SPENCER JOHNSON – „KTO ZABRAŁ MÓJ SER?”

Nie zawracam sobie głowy człowiekiem, który dzisiaj nie jest mądrzejszy, niż był wczorajAbraham Lincoln

Urlopowy czas to wspaniały przyczynek do tego, by wstąpić do własnej świątyni dumania i pochylić się nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi naszego życia. W moim wydaniu była to kwestia rozważań nad zagadnieniem „zmiany”, dlatego sięgnąłem po pozycje zaproponowaną przez Spencera JohnsonaKto zabrał mój ser?”.

1294 Czytaj dalej